Kolla inn filmen nedan för att se våran R-Sport dag 2018, för att få innspiration till ett event